Bouwplannen? Handig om te weten...

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?
Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket online.

Aanvraag Omgevingsvergunning
U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Ga naar het onderdeel op www.rijksoverheid.nl

Vergunningvrij bouwen en verbouwen
Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Meestal vergunning nodig, soms vergunningvrij bouwen
Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

 

Ga naar het onderdeel op www.rijksoverheid.nl

Omgevingsloket online
In deze stap controleert u zelf of u melding- of vergunningplichtig bent. U doet dit door de locatie en de werkzaamheden op te geven en de check te doorlopen.

Meerdere werkzaamheden
Selecteert u meerdere werkzaamheden? Dan zijn meerdere combinaties van uitkomsten mogelijk. Als u na de check direct doorgaat met de aanvraag/melding, neemt u de werkzaamheden waarvoor u vergunning- of meldingplichtig bent automatisch mee.

Niet melding- of vergunningplichtig
Ook al hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen, controleer dan wel of er voorschriften en regels voor u gelden. Deze zijn veelal op te vragen bij het bevoegd gezag.

Ga naar www.omgevingsloket.nl en doe de check!

De bouw en verbouw van huizen, kantoren en scholen kost veel energie. Door duurzaam te bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen hergebruikt en minder (schaarse) grondstoffen gebruikt. De overheid stimuleert burgers, bouwbedrijfsleven en gemeenten aandacht te besteden aan duurzaamheid en ondersteunt dit onder andere met subsidies voor duurzame energie.

Ga naar het onderdeel op www.rijksoverheid.nl

Hoe kan ik mijn huis isoleren?
Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas kunt u geld besparen. In een goed geïsoleerde woning blijft het warmer en hoeft de verwarming minder hard te branden. Dat scheelt in de kosten voor energie. Voor sommige maatregelen geldt een lager btw-tarief of kunt u een goedkope lening aanvragen.

Ga naar het onderdeel op www.rijksoverheid.nl

Wegwijzer voor zelfbouw
Uw eigen huis bouwen. In uw eentje, als particulier opdrachtgever (PO) of in een bouwgroep, als collectief particulier opdrachtgever (CPO). Nieuwbouw of bestaande bouw. Hoe pakt u het aan en waar moet u op letten? De site van ICEB wijst u de weg.

Ga naar de website www.iceb.nl

Kan ik nog gebruikmaken van het lage btw-tarief bij renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen?
U kunt in sommige gevallen nog gebruikmaken van het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Onder andere voor schilderen en isoleren. Werkzaamheden afgerond vóór 1 juli 2015, vallen ook nog onder het lage btw-tarief.

Ga naar het onderdeel op www.rijksoverheid.nl